Kalkulator

Podaj liczbę pracowników:

Wydatki/oszczędności miesięczne Korzyść w stosunku do scenariusza bazowego
finansowe biznesowe
Brak zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (scenariusz bazowy) -- --
Kwota wysokości wpłaty do PFRON dla II kw 2021 dla jednego brakującego etatu OzN =0.4065 * kwota średniego wynagrodzenia w gospodarce w wybranym okresie
Ilość brakujących etatów =6% * liczba pracowników w firmie
Kwota należna =liczba brakujących etatów * kwota wpłaty do PFRON w danym kwartale
Brak zatrudnienia OzN + maksymalne wykorzystanie odpisów wynikających ze współpracy z Zakładem Pracy Chronionej Usługa wynikająca ze współpracy z zakładem pracy chronionej
Pełna kwota do PFRON(wpłata należna) (a) kwota należna
Kwota faktury z zakładu pracy chronionej tutaj wpisujemy: kwota należna * 0.81 Maksymalna kwota faktury z Zakładu Pracy Chronoinej, którą można zaliczyć do odliczeń związanych z obciążeniami do PFRON to maksymalnie wartość obecnej wpłaty należnej do PFRON wynikającej z braku zatrudnienia OzN. Jednoczesnie stosujemy przeliczenie wynikające ze skorzystania z tarczy podatkowej 19% (kwota faktury / (1-19%))
Kwota odliczenia Maksymalna kwota odliczenia to 50% faktury
Zatrudnienie OzN z wysokim stopniem niepełnosprawności w pełnym wymiarze usługa ochroniarska
+ 2 osoby pracujące nad bazami i pozyskiwaniem leadów
+ przestrzeń na zatrudnienie 14 osób bez wzrostu mandatu PFRON
Liczba osób z wysokim stopniem niepełnosprawności = 0,06*liczba pracowników /4 (ważne by zaokrąglić do pełnego etatu) Zatrudnienie osoby z wysokim stopniem niepełnosprawności może być liczone jako 4x liczba brakujących etatów
Zakładany koszt pracodawcy =powyższe *3500 Zakładamy koszt pracodawcy na poziomie 3500 (czyli nieco wyższym niż przy pensji minimalnej). Jednocześnie uwzględniamy 19% tarczę podatkową (koszt pracodawcy / (1-19%))
Brak jakiejkolwiek wpłaty na PFRON kwota nalezna ale na minusie W przypadku spełnienia obowiązku zatrudnienia OzN brak jest jakiejkolwiek wpłaty do PFRON

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami:

Dla kandydatów:

Dla firm:

Nasz adres:
InSpatium
Fundacja Promocji pracy zdalnej
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
Polska