Przyszłość pracy jest zdalna


 

Promocja pracy zdalnej jako innowacyjnego sposobu prowadzącego do wzrostu efektywności procesów w firmach i organizacjach.

Nasza wizja

Promujemy narzędzia i rozwiązania, umożliwiające aktywizację poprzez pracę zdalną różnych grup społecznych jak:


Osoby
z niepełnosprawnościami

Osoby
bezrobotne

Rodzice w trakcie urlopów macierzyńskich/ojcowskich
lub samotnie wychowujących dzieci

Studenci czy inne osoby
które nie są gotowe na pracę w stałym wymiarze pracy


Inspatium – Twoim Partnerem.
Z nami zarabiasz, działasz pro aktywnie w stosunku do rynku, masz spokojny sen i dodatkowo pozytywny wizerunek.

Nasz cel

Znosimy bariery i łamiemy stereotypy, które narosły wokół pracy zdalnej.

Dzięki wdrożeniu w firmach i organizacjach pracy zdalnej umożliwiamy szeroki dostęp do zasobów ludzkich, które nie były wykorzystywane dotychczas w żaden sposób.


Pracownik, który pracuje w ramach naszych struktur gwarantuje wysoką jakość, wydajność i olbrzymią lojalność.