Pomagamy tworzyć wartościowe miejsca
pracy dla osób
z niepełnosprawnościami.

Pomagamy tworzyć wartościowe miejsca
pracy dla osób
z niepełnosprawnościami.

Pomagamy tworzyć wartościowe miejsca
pracy dla osób
z niepełnosprawnościami.

Co robimy?

W Fundacji InSpatium łączymy przedsiębiorców z pracownikami zdalnymi. Pozyskujemy dla pracodawców różnych branż specjalistów z grup osób wykluczonych społecznie, należą do nich m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz te, które decydują się na pracę w systemie zdalnym ze względu na wykluczenie geograficzne.
Łączymy pracodawców, pracowników i 5-letnie doświadczenie, które odpowiada na pytanie „w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą wnosić dużą wartość do organizacji i efektów jej pracy?”

Oferta:

/02

Wsparcie osób na rynku pracy

01

02

03

04

Osoby z niepełnosprawnościamichcące rozwijać się zawodowo

Osoby bezrobotnez obszarów "bez perspektyw"

Rodzicew trakcie urlopów macierzyńskich/ojcowskich lub samotnie wychowujący dzieci

Studenciposzukujący ścieżki rozwoju zawodowego

Wsparcie osób na rynku pracy

01Osoby z niepełnosprawnościami

Niepełnosprawność nie wyklucza możliwości pracy i rozwoju osobistego. Potencjał zawodowy kryje się w każdym, a praca zdalna pozwala rozwijać go nawet wśród osób z najwyższym stopniem niepełnosprawności.

Nasze doświadczenie pokazuje i potwierdza, jak rzetelnymi i sumiennymi specjalistami mogą być osoby o obniżonych możliwościach motorycznych ciała. Pracując zdalnie, mogą one wykonywać swoje obowiązki z najwyższą starannością i zaangażowaniem, działając tym samym na korzyść pracodawcy i samych siebie.

02Osoby bezrobotne

Wierzymy, że czasem wystarczy wskazać drugiemu człowiekowi drogę rozwoju zawodowego i dać mu szansę na sprawdzenie się w nowym środowisku. Dzięki temu odkrywa on nowe predyspozycje i angażuje się w wykonywaną pracę. Bezrobocie dotyka wiele osób, które na skutek trudnych sytuacji życiowych, kryzysów społeczno-gospodarczych są zagubieni na rynku pracy.

W Fundacji Inspatium pomagamy ludziom w potrzebie znaleźć nową perspektywę zawodową, dopasowaną do ich możliwości. Uczymy ich wykonywania pracy zdalnej tak, aby wywiązywali się rzetelnie z obowiązków, osiągając zamierzone cele i efekty.

03Rodzice

Często brak możliwości pracy w trybie 8-godzinnym jest przeszkodą dla ambitnych osób chcących łączyć życie zawodowe z obowiązkami rodzicielskimi. Niestety z powodu nadal popularnej tradycyjnej formy zatrudnienia wielu ojców i matek musi wybierać między domem a pracą, a przedsiębiorcy tracą z tego powodu dobrych, sumiennych i zaangażowanych pracowników.

W Fundacji InSpatium widzimy tę nieprawidłowość i już od kilku lat z sukcesem budujemy zespoły pracownicze o określonym potencjale zawodowym, łącząc je z przedsiębiorcami, którzy oferują pracę zdalną.

04Studenci

Odkrycie swoich predyspozycji na wczesnym etapie rozwoju zawodowego pozwala młodym ludziom podejmować prosperujące na przyszłość decyzje. Danie możliwości pracy zdalnej, studiującym lub uczącym się osobom pomaga im określić swoje miejsce w przyszłości oraz zarabiać pieniądze na swoje potrzeby.

Z tego powodu zdecydowaliśmy się pośredniczyć między pracodawcami a osobami, które chcą łączyć praktyki zawodowe ze zdobywaniem wiedzy.

Kompleksowa pomoc dla pracodawców

Dbając o to, aby zatrudnienie i współpraca były korzystne oraz zadowalająca zarówno dla pracodawców oraz naszych ekspertów, proponujemy sprawdzone i potwierdzone rozwiązanie „end-to-end” uwzględniające:

01

1. Identyfikację potencjalnych stanowisk i rekomendację optymalizacji zatrudnienia.

02

2. Rekrutację z przygotowaniem dokumentacji formalno-prawnej: PFRON.

03

3. Onboarding i zarządzanie pracą zespołów zdalnych.

04

4. Bieżące wsparcie kadrowo-administracyjne, HR-owe, szkoleniowe.

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Od 2015 roku pracujemy zdalnie z osobami z niepełnosprawnościami. Wraz zespołami pracowników zdalnych prowadzimy liczne komercyjne projekty dla naszych klientów. Jesteśmy cenieni za świadczone przez nas usług, a w szczególności za zaangażowanie naszych specjalistów.

W trakcie współpracy z przedsiębiorstwami pytaliśmy naszych Klientów, dlaczego sami nie zatrudniają osób OzN? I zawsze otrzymywaliśmy podobną odpowiedź: “Nie wiemy od czego zacząć; jak przeprowadzić rekrutację i zatrudnienie; w jaki sposób pracować 100% zdalnie; jak nadzorować i zarządzać jakością pracy.”

Uznaliśmy więc, że warto podzielić się naszym doświadczeniem z innymi i w ten sposób pomagać zarówno pracodawcom w pozyskaniu wartościowych pracowników i OzN poprzez tworzenie im satysfakcjonujących miejsc pracy. Ta idea doprowadziła do powstania Fundacja Promocji Pracy Zdalnej – InSpatium.

Nasze doświadczenie zawodowe wpływa na umiejętność oceny sytuacji i potrzeb wynikających z funkcjonowania firmy, czy okoliczności społeczno-gospodarczych. Wiemy, jak ważny jest dobór odpowiednich kompetencji pracowniczych dla sukcesu firmy, jak istotna jest optymalizacja zatrudnienia i koordynacja pracy ludzi, a także wywiązywanie się z postawionych przed sobą zadań.

Dlatego, zdecydowaliśmy się podjąć wyzwanie i zaproponować osobom szukającym pracy i firmom poszukujących pracowników wspólną drogę opartą na zasadzie „win-win”.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami:

Dla kandydatów:

Dla firm:

Nasz adres:
InSpatium
Fundacja Promocji pracy zdalnej
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
Polska